Proč se Unhošti říká SEJROV

03.04.2019

Krátký příspěvek o přezdívce našeho města do Zpráv Melicharova vlastivědného muzea napsal roku 1953 Jaromír Šmíd.

Ještě před první světovou válkou a porůznu i dnes je na kladensku rozšířena přezdívka "Sejrov" pro město Unhošť a "sejrováci" pro její obyvatele. Jak tato přezdívka vznikla? Bylo to za Karla IV., když se v Praze stavěl nový kamenný most. Jednotlivé obce přispívaly na stavbu různým materiálem. Tak Velvary vejci a unhoštští měli dodat mléko do malty. Bylo to v létě a mléko se cestou srazilo a do Prahy byl přivezen sýr. Od toho prý vznikla přezdívka.

Primus Sobotka ve své kratochvilné historii měst a míst uvádí, že "... unhošťané o to péči majíce, aby mléko se cestou nerozbryndalo a tak zbytečně ve zkázu a zmar nepřišlo, učinili jsou toto: nechali mléko zkysnouti čili straziti se a nadělavše z něho sejra nebo syrečkův, chutě poslali je do Prahy."

Udržení se této přezdívky mezi lidem okolním podporovala zajisté ona okolnost, že Unhošť vlastnila obecní ovčín /na Obecnici a na Nouzově/ kde se sýr skutečně vyráběl.

Zprávy Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti č. 1/1953.


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky