Historie muzea v Unhošti

Unhošťské muzeum se řadí mezi instituce místního významu. Jeho počátky jsou spjaté s osobností Františka Melichara.

Komise Národopisné výstavy - František Melichar v prostřední řadě třetí zprava
Komise Národopisné výstavy - František Melichar v prostřední řadě třetí zprava

Tehdejší učitel na místní škole zorganizoval v okolních obcích sbírku starožitných předmětů a jiných památek pro Národopisnou výstavu českoslovanskou, která se konala v Praze roku 1895. Když byly předměty po skončení výstavy navráceny, uložil jejich část ve škole a vytvořil tak základ muzejních sbírek. Roku 1912 město vyčlenilo v budově radnice čp. 1 jednu místnost pro jejich vystavení (dnešní Turistické informační centrum). Tím oficiálně vzniklo Městské museum a Melichar se stal prvním správcem jeho sbírek.

Na podzim 1939 musela být místnost uvolněna pro potřeby německého zásobovacího oddělení a muzejní sbírky putovaly zčásti do Okresní záložny hospodářské, zčásti do domu jejich tehdejšího správce Jindřicha Wolffa. Po skončení války byly opět nainstalovány, tentokrát ve dvou přízemních třídách chlapecké školy. Expozice byla zpřístupněna koncem října 1946. V této době se již na činnosti muzea podíleli, kromě správce Jindřicha Wolffa, též Václav Šefčík a Jaromír Šmíd . V srpnu 1949 probíhalo s pomocí řady dobrovolníků další velké stěhování, a to do prvního patra budovy bývalé městské spořitelny čp. 104 (dnešní Základní umělecká škola). K otevření nové expozice došlo roku 1951.

V roce 1953 začal při muzeu působit Vlastivědný kroužek. Jeho členové pečovali o muzejní sbírky a rozšiřovali je, začali vydávat časopis Zprávy Melicharova městského musea (na jejich tradici později navázaly Muzejní listy a Listy z Unhošťska) a dalšími způsoby prováděli osvětu mezi veřejností.

Výklad v muzeu, 1971
Výklad v muzeu, 1971

Po Jindřichu Wolffovi se dobrovolným správcem stal Václav Šefčík. Poté, co roku 1979 zanechal veškeré veřejné činnosti, hrozilo převedení sbírek do Okresního muzea v Kladně, což by znamenalo zánik unhošťského muzea. K tomu naštěstí nedošlo - město uvolnilo budovu staré radnice čp. 1. Od roku 1981 probíhaly zároveň stavební práce a stěhování sbírek, později jejich odborné ošetření a katalogizace. Mezitím se unhošťské muzeum stalo pobočkou Okresního muzea v Kladně. Oficiální otevření proběhlo v květnu 1986, v rámci oslav dvoustého výročí udělení statutu města městečku Unhošti. K poslední organizační změně došlo v prosinci 1991, kdy bylo muzeum odděleno od Okresního muzea v Kladně a jeho zřizovatelem se stal Městský úřad v Unhošti.

prameny a literatura: Kronika města Unhoště; Lenka Vrchlavská, Vývoj a současnost muzea v Unhošti, Kladno 1987 (nevydáno)

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky