Činnost muzea

V prvním patře muzea máme malou vlastivědnou expozici, kde zároveň probíhají přednášky pro veřejnost a programy pro školy, prostory v přízemí slouží jako galerie pro krátkodobé výstavy různého zaměření (historie, lidové tradice, umění...). V přízemí muzea naleznete také Informační centrum města Unhoště.

Interaktivní prvky 

V naší expozici si můžete vyzkoušet jak se mlelo obilí na zrnotěrce, jak se psalo na voskové tabulky, břidlicové školní tabulky, psaní husím brkem a můžete si i sáhnout na repliky pazourkových nástrojů

Výstavy, besedy, přednášky

Výstavy, besedy a přednášky pro veřejnost na různá témata z oblasti historie, cestování, přírodních zajímavostí a umění probíhají po celý rok. Přednášky se konají tradičně ve středu od 18.00 v 1. patře muzea, výstavám jsou vyhrazeny 3 místnosti v přízemí muzea.

Výtvarné kurzy pro děti i dospělé

Témata výtvarných dílniček pro děti i dospělé souvisí většinou s vybranými předměty z našich sbírek, nebo s probíhající výstavou.


Pro školy

Školám nabízíme vlastivědné vycházky spojené s návštěvou kostela a muzea a promítáním starých fotografií Unhoště a okolí, programy Pravěk, Tajemství písma a Malování v muzeu. Ke každé probíhající výstavě máme připraven doprovodný program pro děti. Po dohodě se přizpůsobíme požadavkům vyučujících a věku dětí.

Informační centrum

V Informačním centru města Unhoště v přízemí našeho muzea zakoupíte suvenýry (turistické známky, turistické vizitky, pohlednice, štítky na hole...), mapy a publikace z našeho regionu. 

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky