Plánované a uskutečněné akce v muzeu

V současné době máme výstavní prostory zamluvené na celý rok 2019 a rok 2020, bližší informace o aktuální obsazenosti a podmínkách pořádání výstav v našem muzeu vám poskytneme na požádání na e-mailu infocentrum@muunhost.cz, nebo telefonu 724067836.

Rok 2019:

Výstavy a dílničky k výstavám:

do 6. 1. 2019, BETLÉMY V MUZEU, BURZA KNIH

16. 1. - 28. 2. 2019, DRÁTENÍK JAROSLAV FRK

14. 3. - 30. 4. 2019, ČESKÝ ROK

5. 4. 2019 - Ukázka práce s vizovickým těstem (Miluše Šímová)

6. 4. 2019 - Pletení pomlázek s Pavlou Šerberovou

16. 5. - 10. 6. - MĚSTO UNHOŠŤ V PROMĚNÁCH ČASU (historické fotografie z muzejních sbírek)

13. 6. - 31. 7. 2019 - Výtvarný spolek Hruška - KVĚTY INSPIRUJÍ (obrazy, sochy...)

3. 9. - 7. 9. 2019 - 95 let Českého červeného kříže v Unhošti

10. 9. - 15. 9. 2019 - Výstava výpěstků zahrádkářů

19. 9. -25. 10. 2019 - "To je ale vůně!" - Perníky Dany Holmanové

12. 10. 2019 - Perníková dílna Dany Holmanové

Přednášky:

6. 10. 2019 - Přednáška stavebního historika Michala Cihly Karlův most

23. 10. 2019 - Přednáška mykologa Jiřího Véleho Hvězdovky

Výtvarné hrátky v muzeu:

26. 1. 2019, DRÁTENICKÁ DÍLNIČKA

30. 3. 2019, PANENKY ZE ŠUSTÍ

18. 5. 2019, PAPÍROVÉ KORÁLKY

Kurzy lidové tvorby, pořádáme ve spolupráci s J. Hornou lektorkou Klubu lidové tvorby:

23. 3. 2019, SLANÉ TĚSTO

27. 4. 2019, ČARODĚJNICE ZE ŠUSTÍ

Plánujeme:

13. 11. 2019 - Přednáška Mgr. Tomáše Kykala Na italské frontě

20. 11. 2019 - Beseda s Marií Breníkovou Tridentsko

7. 11. - 30. 11. 2019 - Výstava Osudu i času navzdory (téma italských vysídlenců za 1. světové války)
4. 12. - 6. 1. 2020 - Výstava Betlémy žáků ZŠ Unhošť, burza knih

Rok 2018:

Výstavy a dílničky k výstavám:
30. 11.2017 - 6. 1.2018, BETLÉMY V MUZEU, BURZA KNIH
15. 2. - 16. 3.2018, 120 LET SPOLKOVÉHO RYBAŘENÍ V UNHOŠTI
22. 3.- 30. 4.2018, PUTOVÁNÍ PO MLÝNECH
10. 5.- 28. 6.2018, MĚSTEM, KRAJINOU, PŘÍRODOU (obrazy a keramika sdružení PAV)
20. 7. - 25. 8. 2018, KVARTETO 276 (výstava kresleného humoru
11. 9. - 20. 9. 2018, ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA
4. 10. - 29. 10. 2018, VARIACE NA STARÉ MISTRY, Ondřej Zahradníček
7. 11. - 30. 11. 2018, UMĚLECKÁ SKUPINA Quattrom (obrazy, grafiky, výtvarné objekty)
10. 12. 2018 - 6. 1. 2019 - VÝSTAVA BETLÉMŮ, BURZA KNIH, prodlouženo do 11. 1. 2019
15. 12. 2018, 9:00-12:00 - VÁNOČNÍ DÍLNIČKA
20. - 23. 12. 2018 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Přednášky, besedy:
16. 5. 2018, Ing. Brožek - Státní vlajka České republiky
21. 11. 2018, M. Sanytrák - Beseda s Kronikářem města Unhoště
Výtvarné hrátky v muzeu:
20. 1. 2018, MASOPUSTNÍ VĚNEC
24. 3. 2018, UNHOŠŤ ZA 100 LET - NÁM. T.G.M. a Pomník Právo na vzdělání
7. 4. 2018, MLYNÁŘSKÝ OBRAZ Z BAREVNÉ MOUKY
26. 5. 2018, MALUJEME OBRAZ NA PLÁTNO (inspirace výstavou PAV)
20. 10. 2018, MALBA NA PLÁTNO (inspirace výstavou O. Zahradníčka)
10. 11. 2018, Inspirace výtvarnými objekty z výstavy skupiny Quattrom
Kurzy lidové tvorby, pořádáme ve spolupráci s J. Hornou lektorkou Klubu lidové tvorby:
17. 3. 2018, PŘEDJARNÍ DÍLNÍČKA
21. 4. 2018, VÝROBKY Z KŮŽE
22. 9. 2018, DÍLNIČKA OŠATKY 25. 11. 2018, VÁNOČNÍ ORIGAMI

Rok 2017:

Výstavy a dílničky k výstavám:
1. 12.2016 - 28. 2.2017, PO POCHODEŇ SLAVÍ 50LET
6. 12.2016 - 6. 1.2017, BURZA KNIH, MINIVÝSTAVA BETLÉMŮ V IC (prodlouženo do 30.1.2017)
6. 2.2017 - 28. 2.2017, BURZA DĚTSKÝCH KNIH, MINIVÝSTAVA "ÚNOR ŤUKÁ NA DVEŘE, MASOPUST MU OTEVŘE" V IC
16. 3.2017 - 21. 4.2017, PŘIŠLO JARO DO VSI (Velikonoční výstava, prodlouženo do 28. 4. 2017)
4. 5.2017 - 25. 6.2017, MÉ FOTOGRAFIE (fotografie unhošťského kronikáře M. Sanytráka)
20. 7.2017 - 26. 8.2017, BARBORA NÝVLTOVÁ A JEJÍ ŽÁCI (výstava dětských kreseb a autorských stříbrných šperků)
5. 9.2017 - 14. 9.2017, ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA
21. 9.2017 - 29. 10.2017, SOKOL 1887 -2017
9. 11.2017 - 25. 11.2017, ADÉLA HUDCOVÁ, ENKAUSTIKA (výstava obrazů)
7. 12. 2017 - Ukázka malby horkým voskem pod vedením A. Hudcové
16. 11. 2017 - 25. 11. 2017, NETOPÝŘI V PRŮJEZDU - výstava ve spolupráci se ZŠ Unhošť na podporu záchranné stanice NYCTALUS
30. 11.2017 - 6. 1.2018, BETLÉMY V MUZEU, BURZA KNIH
9. 12. 2017 - Posezení s betlémářem Miroslavem Dandou s ukázkou řezbářského umění
16. 12. 2017 - Vánoční dílnička + výroba vánočních pohlednic enkaustickou technikou
30. 11.2017 - 9. 12.2017, Regionální výtvarnice Unhošťska (M. Vodičková, M. Blažková, H. Foglová)
Výtvarné hrátky v muzeu:
14. 1. 2017, BRONZOVÝ POKLAD (tvoříme ozdoby a šperky podle archeologických nálezů)
23. 4. 2017, HEDVÁBNÝ NÁRAMEK
17. 6. 2017, ZNAK MĚSTA UNHOŠTĚ (malba na plátno)
2. 9. 2017, SLUNEČNICE (malba na plátno)
11. 11. 2017, OZDOBY Z VIZOVICKÉHO TĚSTA
9. 12. 2017, UNHOŠŤ ZA 100 LET - kostel v proměnách času (koláž)
Přednášky, besedy:
21. 1. 2017 - Posezení s betlémářem Miroslavem Dandou s ukázkou řezbářského umění
29. 3. 2017 - Starobronzový poklad z Turska - Mgr. David Daněček
10. 5. 2017 - Železáci ze Svárova - Jiří Véle
13. 9. 2017 - Zrniny české - Konopa, z. s.
20. 9. 2017 - Ostrostřelecký sbor v Unhošti - PhDr. Josef Dolejší
29. 11. 2017 - Vzácné nálezy hub - Jiří Véle
13. 12. 2017 - Unhošťské roráty
Kurzy lidové tvorby, pořádáme ve spolupráci s J. Hornou lektorkou Klubu lidové tvorby:
4. 3. 2017, TVOŘENÍ Z ODPADU
11. 3. 2017, PRSTÝNKY Z KORÁLKŮ
13. 5. 2017, PRSTÝNKY Z KORÁLKŮ II
4. 11. 2017, SLAMĚNÉ OZDOBY
Vlastivědné vycházky:
20. 5. 2017, MINULOSTÍ CHRBINY A KARABINSKÉHO VRCHU


Rok 2016:

Výstavy:
10.12.2015 - 10. 1.2016, BETLÉMY V MUZEU
21. 1.2016 - 5. 3.2016, MYSLIVOST NA OKRAJI KŘIVOKLÁTSKÝCH LESŮ (HS UNHOŠŤ, OBRAZY ONDŘEJE zAHRADNÍČKA), fotografie viz www.myslivciunhost.cz
10. 3.2016 - 10. 4.2016, POMLÁZKA SE ČEPEJŘÍ (VELIKONOČNÍ VÝSTAVA)
21. 4.2016 - 25. 5.2016, R. a E. KAISEROVY - výběr z tvorby
1. 6.2016 - 31. 8.2016, TECHNICKÉ KONOPÍ - výstava z. s. Konopa, viz www.konopa.cz
6. 9.2016 - 11. 9.2016, ČSZ A JARMILA HORNÁ: DOŽÍNKY - PRODLOUŽENO DO 24. 9. 2016
6. 10.2016 - 6. 11.2016, OLEJOMALBY HELENY JÍLKOVÉ
1. 12.2016 - 28. 2.2017, PO POCHODEŇ SLAVÍ 50LET
6. 12.2016 - 6. 1.2017, BURZA KNIH, VÝSTAVA BETLÉMŮ V IC
Přednášky, besedy:
9. 1. 2016 - Miroslav Danda - Jak se rodí betlém, beseda s ukázkou řezbářského umění
7. 4. 2016 - Příběhy ze života duchovního správce v Unhošti - beseda s knězem
14. 4. 2016 - Mgr. L. Peremská - Jak sestavit rodokmen?
26. 5. 2016 - J. Véle - Jarní houby
21. 7. 2016 - J. K. Trčková a J. V. Trčka - O konopí od Adama aneb člověk v konopí
11. 8. 2016 - P. Majringer - Hliněné a konopné omítky
18. 8. 2016 - J. Jesenská - Technické konopí v léčebné praxi
19. 10. 2016 - Prezentace knihy Křivoklátsko - Příběh královského hvozdu - Karel Žák, Martin Majer
Výtvarné dílničky pro děti, pořádané ve spolupráci s Barborou Nývltovou:
20. 2. 2016, MALUJEME AKVARELEM (inspirace výstavou Honebního společenstva Unhošť)
23. 4. 2016, MALUJEME NA PLÁTNO (inspirace výstavou R. a E. Kaiserových)
28. 5. 2016, BROŽE Z ORGANZY (květnová dílnička nejen pro dívky)
25. 6. 2016, PLSTĚNÝ NÁHRDELNÍK
23. 8. 2016, MALUJEME NA HEDVÁBÍ aneb bourec morušový v Unhošti
24. 9. 2016, SUCHÝ PASTEL (inspirace výstavou zahrádkářských výpěstků)
22. 10. 2016, OLEJ NA PLÁTNĚ (inspirace obrazem Bitva na Šibeničním vrchu)
12. 11. 2016, PRAVĚKÁ KERAMIKA - Věstonická Venuše
Kurzy lidové tvorby, pořádáme ve spolupráci s J. Hornou lektorkou Klubu lidové tvorby:
12. 3. 2016, VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA - pleteme pomlázky
14. 5. 2016, STROMEČKY ŠTĚSTÍ - drátování
15. 10. 2016, PRÝMKOVANÉ ŠPERKY
5. 11. 2016, DRÁTOVÁNÍ

Rok 2015:


Kurzy lidové tvorby, pořádáme ve spolupráci s J. Hornou lektorkou Klubu lidové tvorby:
29. 3. 2015, ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH VAJEC
25. 4. 2015, ČARODĚJNICE ZE ZBYTKŮ LÁTEK A ŠUSTÍ
30. 5. 2015, DRÁTOVANÝ ŠPERK, pro děti doprovodný program Zkameněliny
11. 10. 2015, DRÁTOVÁNÍ, pro děti doprovodný program Pavouci, brouci a jiná havěť
14. 11. 2015, ANDĚLÉ ZE ZÁCLON
Výtvarné dílničky pro děti, pořádané ve spolupráci s Barborou Nývltovou:
14. 2. 2015, MALUJEME OBRAZ NA PLÁTNO (inspirace výstavou H. Hátleové)
28. 2. 2015, MALUJEME OBRAZ NA PLÁTNO II (inspirace výstavou H. Hátleové)
11. 4. 2015, MEDAILE ZDOBENÁ BAREVNÝM SMALTEM (inspirace výstavou ČSOL - Stejnokroje a výstroj...)
23. 5. 2015, MALUJEME OBRAZ NA PLÁTNO (inspirace výstavou Hájecká poutní cesta)
20. 6. 2015, SMALTOVANÝ ŠPERK (historie smaltu, vytvoření náušnic a náhrdelníku podle vlastní fantazie)
11. 7. 2015, PRAVĚKÉ MALBY (povídání o pravěku, malujeme pravěká zvířata na kameny i papír)
22. - 23. 8. 2015, MOZAIKA (sestavujeme vlastní mozaikovou výzdobu)
3. 10. 2015,KERAMIKA před objevem hrnčířského kruhu
7. 11. 2015,ENKAUSTIKA - malba horkým voskem
12. 12. 2015,SVÍCEN ZDOBENÝ FIMO HMOTOU
Výstavy:
22.1.2015 - 28.2.2015, NESTABILNÍ REALITA 2 - výstava obrazů Heleny Hátleové
5.3.2015 - 25.4.2015, STEJNOKROJE A VÝSTROJ ČS LEGIONÁŘŮ (zapůjčeno od ČSOL v rámci projektu Legie 100)
29.4.2015 - 13.6.2015, POUTNÍ CESTA DO HÁJKU (sdružení Poutní cesta Hájek, fotografie Míla Křížek)
9.9.2015 - 19.9.2015, VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘSKÝCH VÝPĚSTKŮ (MO ČSZ, Včelaři Unhošť, mlynář Karel Boček)
24.9.2015 - 25.10.2015, PRÁCE ŽÁKŮ SUPŠ Bechyně
5.11.2015. - 30. 11. 2015, PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ IVETY JIROUŠOVÉ
10.12.2015 - 10. 1.2016, BETLÉMY V MUZEU
Přednášky:
11.3.2015 - PhDr. Františka Vrbenská: OZVĚNY VELKÉ VÁLKY V ŽÁNRU FANTASTIKY
7.5.2015 - Bc. Petr Matějček, Bc. Radek Valenta: Velká válka - Přemysl Pitter, zdravotnictví, pacifismus
13.5.2015 - PhDr. Kateřina Pařízková: Poutní cesta do Hájku - historie, současnost, budoucnost
10.6.2015 - PhDr. Kateřina Pařízková: Jak se putovalo do Hájku - poutě a mariánská procesí
14.9.2015 - Karel Štenenbauer: Bylinky

Rok 2014:


Výtvarné dílničky pro děti, pořádané ve spolupráci s Barborou Nývltovou, foto z akce zde:
9. 8. 2014, PRAVĚKÁ KERAMIKA - tvoříme zvířecí figurky
16. 8. 2014, KORUNNOVÁNÍ PANNY MARIE - malujeme obraz na plátno
30. 8. 2014, NÁPISOVÁ DLAŽDICE Z ROKU 1681 - ryjeme nápis do sádry
20. 9. 2014, BOUREC MORUŠOVÝ V UNHOŠTI - I - malujeme na hedvábí
4. 10. 2014, BOUREC MORUŠOVÝ V UNHOŠTI - II - malujeme na hedvábí
8. 11. 2014, CHRYZANTÉMY - tvoříme papírové květy
13. 12. 2014, BETLÉM - tradiční betlémy z vizovického těsta
Výstavy:
14.1.2014 - 9.3.2014, Okamžiky, Ilona Dočekalová - fotografie, foto z vernisáže zde
20.3.2014 - 30.4.2014, OASIS PARVA - Život na okraji římského světa, výzkumy v egyptské Západní poušti
22.5.2014 - 31.7.2014, Cyrill mudřec a Method mnich - CYRIL A METODĚJ VE FONDU PEDAGOGICKÉ KNIHOVNY J. A. KOMENSKÉHO, foto z výstavy zde
25.9.2014 - 30.10.2014, Výstava výpěstků zahrádkářů místní organizace ČSZ
6.11.2014 - 30.11.2014, Obrazy Olgy Novikové
11.12.2014 - 11.1.2015, Vánoce v muzeu (betlémy, ozdoby, výtvarné práce dětí), burza knih
Přednášky:
26.2. - Beseda se členy HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA UNHOŠŤ
26.3. - PhDr. Pavel Titz, Ph.D.: Římský Egypt
9. 4. - Doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.: České výzkumy v oáze El-Héz
23.4. - Ing. Mgr. Stanislava Kučová: Život na okraji římského světa
11.6. - PhDr. Petr Juřina: Konstantin a Metoděj - učenci mezi východem a západem
26.6. - Ing.Arch. Eva Dvořáková: Industriální dědictví a JUDr. Miroslav Bělovský: Cestování, kultura a industriální prostředí ostravska.

Rok 2013:


Výstavy:
10.1.2013 - 28.2.2013, Chodící, kreslící, píšící... Ladislav Hojný - kresby a texty
21.3.2013 - 30.4.2013, Korálek ke korálku. Výstava autorských šperků Markéty Herzové, www.katyma.cz
16.5. - 14.7.2013, Odvezte si ty blázny! Výstava kresleného humoru
5.10. - 31.10.2013, Budoucnost rybníka Bulhar, více zde
14.11. 2013 - 15.12. 2013, Foto pro Unhošť, burza knih
Přednášky:
10.12.2014 - Andrej Šumbera - Relikviář sv. Maura

Rok 2012:


Výstavy:
27.3. - 4.5.2012, 45 let oddílu Pochodeň
24.5. - 4.7.2012, Vilém Plocek (1905 - 2001) - Obrazy
19.7. - 30.8.2012, Dinga - Další zastavení
6.9.2012 - 28.10.2012, Život na Mayrau. Historie hornictví na Kladensku

Rok 2011:


Výstavy:
28. 4. - 13. 5. 2011, Krok za krokem školním rokem
19. 5. - 29. 6. 2011, Jan Kočárník - Obrazy, inspirace
19. 9. - 30. 10. 2011, Pestrý svět ilustrací Ondřeje Zahradníčka
24. 11. - 23. 12. 2011, Yvetta Popelková - Objekty, kresby, obrazy a koláže, Jíří Popelka - Fotografie
Přednášky:
23. 2. 2011, Mgr. Kamil Smíšek - Měna a mince na území České republiky (2. část)
29. 3. 2011, Ing. Josef Drlík - KEŇA aneb Putovaní českého trampa africkým státem
2. 3. 2011, prof. PhDr. Tomáš Durdík, Dr.Sc. - K otázkám možného ovlivnění středoevropské hradní architektury křížovými výpravami do Svaté země
6. 4. 2011, PhDr. Marek Pučalík - Sv. Anežka Česká 1211-2011

Rok 2010:


Výstavy:
12. 5. - 6. 6. 2010, Rok ve škole
23. 6. - 29. 8. 2010, ZO ČSV Unhošť, foto zde
16. 9. - 31. 10. 2010, Tereza Kolovratníková - Hledání
6. 11. - 19. 11. 2010, Obrazy Jaromíra Váni
2. 12. - 31. 12. 2010, Malování-poznávání - Hanka Semecká, Štěpánka Zapletalová a Jiří Vrba
24. 2. - 10. 4. 2011, Bitva u Rakovníka
Přednášky:
31. 3. 2010, PhDr. Dana Stolzová - Šaty dělaj člověka aneb historie odívání v pravěku
7. 4. 2010, Mgr. Milan Procházka - Středověké tvrze na Kladensku. Výzkumy v obci Koleč a Čelechovice
21. 4. a 5. 5. 2010, PhDr. Daniel Stolz, Ph.D. - První zemědělci ve střední Evropě (2 části)
2. 6. 2010, PhDr. Jan Černý - Unhošť za třicetileté války ve světle archivních průzkumu
24. 11. 2010, Mgr. Kamil Smíšek - Měna a mince na území České republiky (1. část)

Rok 2009:


Výstavy:
8. 1. - 19. 2. 2009, Houby z Národního Parku Šumava a Bavorského Lesa od D. Brčákové, M. Sobotkové, M. Paternostera
26. 3. - 30. 4. 2009, Neprakta *85
9. 9. - 4. 10. 2009, Šárka Křapová - obrazy, Jiří Libra - fotografie, foto z vernisáže
14. 10. - 29. 11. 2009, Člověk a Příroda - Helena Slavíková, Helena Hrušová a Jiří Fürst
3. 12. - 20. 12. 2009, Cesta Mráčkového Dráčka
17. 3 - 30. 4. 2009, Martin Urban - Příroda ve fotografiích

Rok 2008:


Výstavy:
10. 1. - 10. 2. 2008, Michal Janský - Drobné sakrální stavby na Unhošťsku. Kříže, kapličky a zvoničky
27. 3. - 13. 4. 2008, Prezentace návrh vlajky města Unhoště
2. 10. - 30. 10. 2008, Šárka Gruntová - Andělé, víly a jiné bytostí
6. 11. - 30. 11. 2008, Výtvarný spolek Hruška - Malby, grafiky a keramika
4. 12. 2008, Cesta mráčkového Dráčka. Dětské výtvarné práce

Rok 2007:


Výstavy:
11. 1. - 28. 1. 2007, Oddíl Pochodeň slaví 40. narozeniny
15. 3. - 20. 5. 2007, Vnější opevnění Prahy z let 1936-1938
14. 6. 2007, Oslava 100. výročí založení fotbalového oddílu TJ Unhošť
12. 7. - 30. 9. 2007, Putování za předky
11. 10. 2007, Akvarely Evy Jančaříkové - Naše krajina
8. 11. 2007, Anna Kochová - Fotografie
2. 12. - 15. 12. 2007, Prodejní výstava výtvarných prací - Martina Macková, Štěpánka Pávová, Martina Šťahlavská a Roman Průšek

Rok 2006:


Výstavy:
4. 5. - 28. 5. 2006, Ivana Babušková, Eva Formánková, Olga Holcová - Fotografie
24. 8. - 1. 10. 2006, Příroda Kladenska
30. 11. - 10. 12. 2006, Marta Vodičková - obrazy, Květoslava Lukášová - plastiky, Hana Foglová - kovová bižuterie, Jitka Mavudisová - vitráže, Markéta Blažková - keramika a hedvábí
14. 12. - 24. 12. 2006, Cesta Mráčkového dráčka

Rok 2005:


Výstavy:
24. 2. 2005 - 27. 3. 2005, Jiří Jouja, Jitka Krejčová, Libor Olič - Volný čas a naše záliby
31. 3. - 24. 4. 2005, Blanka Voldřichová-Ajmová - Sochy, Oldřich Michael Brož - Obrazy a grafiky
19. 5. - 5. 6. 2005, Unhošť očima Unhošťáka
9. 6. - 19. 6. 2005, Svět dětskýma očima
23. 6. - 24. 7. 2005, Hedvika Vozková a Jindra Šmídová - Drátování a podmalba na sklo, malba na dřevo
28. 7. - 11. 9. 2005, Markéta Kotková - Krajina za zavřenými víčky
9. 11. - 11. 12. 2005, Dalibor Blažek - Malby
15. 12. - 21. 12. 2005, Nadační fond Slunce - Prodejní Vánoční Výstava

Rok 2004:


Výstavy:
1. 10. 2004, Společnosti od Anežky - Výtvarná díla
18. 11. 2004, Alena Fenclová - Paličkovaná krajka
17. 12. 2004 - 2. 1. 2005, Vánoce ve škole