Připravujeme na rok 2021

01.05.2021

Od května bude přístupné pouze přízemí muzea (výstavní prostory + informační centrum), expozice muzea bude v letošním roce procházet úpravami a postupnou rekonstrukcí. Jak moc se budeme moci podílet na tradičních akcích pro veřejnost (pochod za mlýny, dětský den, den na rybářské baště...), bude záležet na aktuální epidemiologické situaci, stejně tak jako pořádání tradičních výtvarných dílniček, přednášek a kurzů (lidová tvorba, výtvarné hrátky, proutkařský kurz...).

Květen - srpen 

Od 5. května až do konce prázdnin můžete prostřednictvím starých fotografií a dochovaných exponátů nahlédnout do díle, provozoven, obchodů a hospůdek staré Unhoště na výstavě Řemesla a obchod v Unhošti. Během měsíce června bude výstava Řemesla a obchod doplněna obrazy švýcarské malířky Doris Windlin a bude-li to možné, uskuteční se na muzejním dvoře i ukázka výroby tradičního švýcarského sýra.

V měsíci květnu bude také přístupná naše první on-line výstava, věnovaná 110 výročí narození Václava Šefčíka, vlastivědného badatele, muzejníka, cukráře a kronikáře Unhoště.

Září

Tradiční výstava zahrádkářských výpěstků s přírodovědným programem pro školy.

Říjen - listopad

Výstava věnovaná sportu v Unhošti a zvláště pak unhošťkému motokrosu.

Prosinec 

Výstava betlémů a burza knih