Konkrece na muzejním dvorku

16.06.2020

Náš postupně budovaný "geokoutek" na dvoře muzea se v květnu rozrostl o kamenné konkrece z pražského Pankráce.

Co jsou konkrece?

Konkrece je specifický minerální agregát, pevný a tvrdý tvar, vzniklý zahuštěním a spojením minerálů kolem určitého jádra v sedimentárních horninách a půdách. Pojmenování konkrece vzniklo spojením latinských slov con (spolu) a crescere (růsti). Takto vytvořený latinský výraz concretio znamená v českém překladu zhuštění.

Konkrece mívají velmi často kulovitý nebo vejčitý tvar, avšak existují i konkrece nepravidelných tvarů. Základem vzniku konkrece je obvykle jádro, kolem něhož se začnou zhutňovat a zahušťovat minerální látky z okolního prostředí. Tímto jádrem bývá nějaký cizorodý prvek, nezřídka organického původu - například list či jiná část rostliny, zub, malý organismus apod. Často se konkrece začaly vytvářet také kolem různých fosilií, s čímž souvisel již od 18. století zájem sběratelů o tyto zvláštní útvary. V tvorbě některých druhů konkrecí hraje roli i působení bakterií.

Rovněž velikost konkrecí bývá značně rozdílná - od několika milimetrů až po tvary o průměru několika decimetrů a dokonce i několika metrů.